Khác biệt giữa các bản “Công nghiệp hóa sơ khai”

Trang mới: “'''Công nghiệp hóa sơ khai''' là sự phát triển kinh tế địa phương, cùng với nông nghiệp thương mại hóa, sản xuất thủ công nôn…”
(Trang mới: “'''Công nghiệp hóa sơ khai''' là sự phát triển kinh tế địa phương, cùng với nông nghiệp thương mại hóa, sản xuất thủ công nôn…”)
(Không có sự khác biệt)