Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Chiến Thắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Phương Nam]]
| kế nhiệm = đương nhiệm
| địa hạt =
| trưởng chức vụ = Tổng thamTham mưu trưởng [[Phan Văn Giang]]
| trưởng viên chức = [[Nguyễn Tân Cương]]
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
83

lần sửa đổi