Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
}}
 
'''Huân chương Chiến công''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]), được đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]], đặt ra lần hai theo [[Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003|Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003). Trong [[chiến tranh Đông Dương|kháng chiến chống Pháp]] (1946-1954), Huân chương Chiến công còn gọi là [[Huân chương Chiến sĩ]].
 
Huân chương Chiến công để tặng cho đơn vị, tặng và truy tặng cho cá nhân trong các [[LượngLực lượng vũ trang nhân dân]] lập được chiến công. Vào những dịp tổng kết, Huân chương Chiến công để tặng cho những đơn vị và cá nhân có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng [[Lực lượng vũ trang nhân dân]], củng cố quốc phòng.
 
Huân chương Quân công có ba hạng được phân biệt bằng số sao đính trên dải và cuống huân chương: hạng nhất có 3 sao, hạng nhì có 2 sao, hạng ba có 1 sao. Trong bậc thang khen thưởng, Huân chương Chiến công ở dưới [[Huân chương Quân công]]. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Quân công do Chủ tịch nước quyết định.
Người dùng vô danh