Khác biệt giữa các bản “Sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành”

n
Rvt: Vui lòng cung cấp nguồn. Chưa có kênh nào là SKTV
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
n (Rvt: Vui lòng cung cấp nguồn. Chưa có kênh nào là SKTV)
Thẻ: Lùi tất cả
|
|-
| rowspan="1312" |2016
|[[Bí mật đêm Chủ Nhật|Bí mật đêm Chủ Nhật (mùa 2)]]
|
|
|-
| rowspan="1211" |2017
|1 bước để chiến thắng (mùa 3)
|Người dẫn chương trình
|SKTV12
|
|-
| rowspan="12" |2017
|[[Một trăm triệu một phút]]
| rowspan="3" |
|[[Thách thức danh hài|Thách thức danh hài (mùa 4)]]
| rowspan="2" |Giám khảo
| rowspan="36" |[[HTV7]]
|
|-
|[[Giọng ải giọng ai|Giọng ải giọng ai (mùa 2)]]
|Người chơi
|
|-
|1 bước để chiến thắng (mùa 3)
|Người dẫn chương trình
|SKTV12
|
|-
|Giọng ca bí ẩn
| rowspan="3" |Người dẫn chương trình
| rowspan="3" |[[HTV7]]
|
|-