Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
(Pov)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| trang chủ =http://viensuhoc.vass.gov.vn
}}
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên [[tiếng Anh]]: ''Institute of History'') là cơ quan có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học của Đảng và Nhà nước. Được thành lập năm [[1953]], tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]] trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng do [[Trường Chinh]] ký ngày [[2 tháng 12]] năm [[1953]]<ref>Viện Sử học, ''Viện Sử học 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013, trang 15.</ref> (Số 34 QĐ/TW). Năm [[1954]], được đổi tên thành [[Ban nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý|Ban Nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]'','' gọi tắt là ''Ban Nghiên cứu Văn – Sử – Địa''<ref>Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ''Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển,'' Nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 10.</ref>. Hiện nay, Viện Sử học là cơ quan nghiên cứu Sử học hàng đầu của cả nước trực thuộc [[Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam|Viện Hàn lâm Khoc học xã hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
211

lần sửa đổi