Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
#{{bqx}} Unused. We still have [[:File:World alphabet distribution.png]] that could be used if ever needed again. [[Thành viên:MGA73|MGA73]] ([[Thảo luận Thành viên:MGA73|thảo luận]]) 21:19, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{YK}} There're some small modifications in the picture, plus Vietnamese description is quite detailed, and btw all the old versions of this image are lost by Mediawiki software. So I think somehow we could keep this. ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 15:08, ngày 16 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
===[[:Tập tin:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png]]===
:<span class="plainlinks nourlexpansion lx ffd-file" id="File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png">[[:File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png]] ([{{fullurl:File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png|action=delete&wpReason=%5B%5BWikipedia%3ABi%E1%BB%83u+quy%E1%BA%BFt+xo%C3%A1+t%E1%BA%ADp+tin%23File%3AB%C3%ACa+%C4%91%C4%A9a+%C4%91%C6%A1n+Duy%C3%AAn+M%C3%ACnh+L%E1%BB%A1+-+H%C6%B0%C6%A1ng+Tr%C3%A0m.png%5D%5D}} xóa] {{!}} [[File talk:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png|thảo luận]] {{!}} [{{fullurl:File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png|action=history}} lịch sử] {{!}} [[Special:WhatLinksHere/File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png|liên kết]] {{!}} [{{fullurl:Special:Log|page=File%3AB%C3%ACa+%C4%91%C4%A9a+%C4%91%C6%A1n+Duy%C3%AAn+M%C3%ACnh+L%E1%BB%A1+-+H%C6%B0%C6%A1ng+Tr%C3%A0m.png}} nhật trình])</span>&#x20;– tải lên bởi [[User talk:VMQ123#File:Bìa đĩa đơn Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm.png đang được biểu quyết|VMQ123]] (<span class="plainlinks">[{{fullurl:User talk:VMQ123|action=edit&preload=Template:Fdw_preload&preloadparams%5B%5D=File%3AB%C3%ACa+%C4%91%C4%A9a+%C4%91%C6%A1n+Duy%C3%AAn+M%C3%ACnh+L%E1%BB%A1+-+H%C6%B0%C6%A1ng+Tr%C3%A0m.png&editintro=Template:Fdw_editintro&section=new&create=Post+a+comment}} thông báo]</span> {{!}} [[Special:Contributions/VMQ123|đóng góp]] {{!}} [[Special:ListFiles/VMQ123|tải lên]] {{!}} [[Special:Log/upload/VMQ123|nhật trình tải lên]]).&nbsp;
20.996

lần sửa đổi