Khác biệt giữa các bản “Atlanta (lớp tàu tuần dương)”

n
 
{{Tham khảo|30em}}
=== Thư mục ===
* {{chú thích sách| last=Friedman | first=Norman | title=U.S. Cruisers: an illustrated design history | publisher=Naval Institute Press | location=Annapolis, MD | year=1984 | isbn=0870217186 | oclc=10949320}}
 
{{Lớp tàu tuần dương Atlanta}}