Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kẽm oxide”

n
Sửa lỗi
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Sửa lỗi)
| CASNo = 1314-13-2
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| ChemSpiderID_RefChemSpider_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderIDChemSpider = 14122
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}}
| ChEBI = 36560