Khác biệt giữa các bản “TOI-561”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Đang viết}}
{{Starbox begin
| name = TOI-561
}}
{{Starbox observe
| epoch = J2000.0
| constell = [[Hercules (constellation)|Hercules]]
| ra = {{RA|09|52|44.1851}}<ref name=edr3/>
| dec = {{DEC|06|12|58.921}}<ref name=edr3/>
| appmag_v = 10.25<ref name=Lacedelli/>
}}
{{Starbox character
| type = [[main sequence]]
| class = G9V<ref name=Lacedelli/>
| variable =
}}
{{Starbox astrometry
| radial_v =
| prop_mo_ra = 124.612
| prop_mo_dec = −61.279
| pm_footnote = <ref name=edr3/>
| parallax = 11.8342
| p_error = 0.0208
| parallax_footnote = <ref name=edr3/>
| absmag_v =
}}
{{Starbox detail
| source =
| mass = {{val|0.785|0.018}}<ref name=Lacedelli/>
| luminosity = {{val|0.522|0.017}}<ref name=Weiss2020/>
| temperature = {{val|5372|fmt=commas|70}}<ref name=Lacedelli/>
| radius = {{val|0.849|0.007}}<ref name=Lacedelli/>
| gravity = {{val|4.50|0.12}}<ref name=Lacedelli/>
| metal_fe = {{val|-0.40|0.05}}<ref name=Lacedelli/>
| rotational_velocity = <2<ref name=Lacedelli/>
| age_gyr = {{val|10|3}}<ref name=Weiss2020/>
}}
{{Starbox reference
| Simbad = TOI-561
}}
{{Starbox end}}
 
'''TOI 561''' là một ngôi sao giống [[Mặt Trời]] cũ, nghèo kim loại.