Khác biệt giữa các bản “TOI-561”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Nó là một [[Sao lùn cam|ngôi sao lùn màu cam]], ước tính khoảng 10,5 tỷ năm tuổi, có khối lượng bằng 79% và bán kính bằng 85% [[Mặt Trời|Sol]], mặt trời của [[Trái Đất]], độ sáng biểu kiến là 10.25, kiểu quang phổ là G9V.
 
== Hệ hành tinh ==
{{Orbitbox planet begin
| name = TOI-561 (Lacedelli et al 2020)
| table_ref =<ref name=Lacedelli/>
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = [[TOI-561b|b]]
| mass_earth = 1.56{{±|0.36}}
| period = 0.446578{{±|0.000017}}
| semimajor = 0.01055{{±|0.0008}}
| eccentricity = 0
| inclination = {{val|87.0|2.1|2.8}}
| radius_earth = 1.423{{±|0.066}}
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = TOI-561c
| mass_earth = 5.40{{±|0.98}}
| period = 10.779{{±|0.004}}
| semimajor = 0.08809{{±|0.0007}}
| eccentricity = {{val|0.060|0.067|0.042}}
| inclination = {{val|89.53|0.32|0.39}}
| radius_earth = 2.878{{±|0.096}}
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = TOI-561d
| mass_earth = 11.95{{±|1.28}}
| period = 25.62{{±|0.04}}
| semimajor = 0.1569{{±|0.0012}}
| eccentricity = {{val|0.051|0.064|0.031}}
| inclination = {{val|89.54|0.28|0.21}}
| radius_earth = 2.53{{±|0.13}}
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = TOI-561e
| mass_earth = 16.0{{±|2.3}}
| period = 77.23{{±|0.39}}
| semimajor = {{val|0.3274|0.0028|0.0027}}
| eccentricity = {{val|0.061|0.051|0.042}}
| inclination = {{val|89.75|0.14|0.08}}
| radius_earth = 2.67{{±|0.11}}
}}
{{Orbitbox end}}
 
{{Orbitbox planet begin
| name = TOI-561 (Weiss et al 2020)
| table_ref =<ref name=Weiss2020/>
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = [[TOI-561b|b]]
| mass_earth = 3.2{{±|0.8}}
| period = 0.446573{{±|0.000032|0.000021}}
| semimajor = 0.01064{{±|0.00013}}
| eccentricity = 0
| inclination =
| radius_earth = 1.45{{±|0.11}}
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = TOI-561c
| mass_earth = 7.0{{±|2.3}}
| period = 10.77892{{±|0.00015}}
| semimajor = 0.0888{{±|0.0011}}
| eccentricity = 0
| inclination =
| radius_earth = 2.90{{±|0.13}}
}}
{{Orbitbox planet
| exoplanet = TOI-561d (f)
| mass_earth = 3.0{{±|2.4|1.9}}
| period = 16.287{{±|0.005}}
| semimajor = 0.1174{{±|0.0015}}
| eccentricity = 0
| inclination =
| radius_earth = 2.32{{±|0.16}}
}}
{{Orbitbox end}}
 
== Tham khảo ==