Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Image 9247-TOI-561b.jpg”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Miêu tả ==
{{Thông tin
| describeDescribe = Đây là hình ảnh của ngoại hành tinh TOI-561b
| source = http://www.sci-news.com/astronomy/toi-561-multiplanet-system-09247.html
| Date = 17 tháng 5, 2021