Khác biệt giữa các bản “Cleveland (lớp tàu tuần dương)”

 
=== Tàu được bảo tồn ===
Chỉ có một chiếc tàu tuần dương trong lớp ''Cleveland'' được bảo tồn. Chiếc {{USS|Little Rock|CL-92|2}}, tái trang bị năm [[1960]] thành một tàu tuần dương tên lửa điều khiển [[Galveston (lớp tàu tuần dương)|lớp ''Galveston'']] và mang ký hiệu lườn CLG-4 (sau thành CG-4), hiện là một [[tàu bảo tàng]] tại [[Buffalo, New York]], bên cạnh {{USS|The Sullivans|DD-537|2}}, một [[tàu khu trục]] [[Fletcher (lớp tàu khu trục)|lớp ''Fletcher'']], và {{USS|Croaker|SS-246|2}}, một [[tàu ngầm]] [[Gato (lớp tàu ngầm)|lớp ''Gato'']]. <ref>{{chú thích web |url=http://buffalonavalpark.org/exhibits/ships/ |title=Ships |publisher=Buffalo & Erie County Naval & Military Park |access-date=13 April 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150406062952/http://buffalonavalpark.org/exhibits/ships/ |archive-date=6 April 2015 |url-status=dead }}</ref>
Chỉ có một chiếc trong lớp ''Cleveland'' được giữ lại, [[USS Little Rock (CL-92)|''Little Rock'']], hiện là một [[tàu bảo tàng]] tại [[Buffalo, New York]].
{{clear}}