Khác biệt giữa các bản “Truyền hình cáp Saigontourist”

n
cần đưa ra dẫn chứng?
n (cần đưa ra dẫn chứng?)
Năm 2006: phát sóng kênh SCTV2 là kênh tư vấn tiêu dùng, kênh SCTV3 là kênh giải trí
Ngày 2 tháng 4 năm 2007: ba kênh SCTV1, SCTV2, SCTV3 đều tạm ngừng phát sóng.
Ngày 19 tháng 10 năm 2007: Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định số 4760/QĐ về việc tái xếp hạng Công ty Nhà nước Hạng I cho SCTV.
163

lần sửa đổi