Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Chỗ thử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''Gửi người viết bài:'''
 
Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của bạn. Tuy nhiên, bài, đoạn hay hình ảnh sao chép nguyên văn từ ngoài vào sẽ được '''xóa ngay lập tức''' vì việc sao chép văn bản/hình ảnh còn thời hạn bản quyền là vi phạm luật pháp và quy định của Wikipedia về [[Wikipedia:Quyền tác giả|quy định của Wikipedia về quyền tác giả]]. Những người [[vi phạm bản quyền]] nhiều lần có thể sẽ bị [[Wikipedia:Quy định cấm thành viên|cấm]] sửa đổi. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng không phải dùng biện pháp đó.
 
Gợi ý: Nếu bạn không chắc chắn về bản quyền và không có thời gian tự viết bài, bạn có thể viết ngắn gọn để giới thiệu chủ đề, kèm theo địa chỉ dẫn đến trang web hoặc sách báo có tư liệu, để người khác có thể tham khảo và phát triển bài.
 
'''[[Wikipedia:Đừng chép nguyên văn bài bên ngoài|Không nên chép nguyên văn]]''' từ bài viết bên ngoài hay là trên mạng toàn cầu vào [[Wikipedia tiếng Việt]], dù là chỉ chép nguyên văn vài câu trộn lẫn với những nguồn khác, vì điều này là vi phạm bản quyền và bị xóa ngay. '''Bạn hãy biên tập lại, tóm lược và tự viết bằng giọng văn của bạn và [[Wikipedia:Chú thích nguồn gốc|dẫn nguồn]] cho nội dung vừa biên tập đó.'''