Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chuẩn đô đốc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
</gallery>
 
==Hải quân Việt Nam Cộng hòa==
Trước năm [[1964]], [[Hải quân Việt Nam Cộng hòa]] có cấp bậc Chuẩn Đô đốc là [[thiếu tướng]] hải quân 2 sao nhưng sau năm 1964 đổi danh xưng thành cấp bậc Đề đốc.