Khác biệt giữa các bản “Quý bà (tước hiệu)”

<gallery>
 
Tập tin:Dame Fanny Lucy Houston (née Radmall) when Lady Byron (cropped).jpg|Fanny Lucy Houston (1857 -  1936) là một nhà từ thiện và hoạt động chính trị người Anh, được phong tước năm 1910
 
Tập tin:Lilian Braithwaite by Charles Sims.jpg|Florence Lilian Braithwaite (1873 - 1948) nữ diễn viên kịch, phim câm và phim có tiếng nói, người Anh, được phong tước năm1943
121

lần sửa đổi