Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pháp tướng tông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Pháp Tướng tông'''(Trung quốc: 法相宗, Nhật: Hossō-shū), là một tông phái [[Phật giáo]]. [[Đoàn Trung Còn]] xếp tông này vừa thuộc [[Tiểu thừa]] vừa thuộc Đại thừa (gọi là Trung thừa). Nhưng cũng có ý kiến xếp tông này thuộc hệ [[Đại thừa]].
 
Pháp Tướng tông, hình thành ở Ấn Độ, lấy bộ [[Duy thức luận]] của Vasubandhu ([[Thế Thân]]) và [[Thành Duy thức Luận]] của Dharmapāla ([[Hộ Pháp]]) làm giáo lý. Sư [[Huyền Trang]] dịch hai bộ luận trên ra [[tiếng Hán]] và tạo tiền đề cho tông này phát triển ở [[Trung Quốc]].