Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phù Hồng”

không có tóm lược sửa đổi
n (Replace trans_chapter to trans-chapter.)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Sơ khai lịch sử}}
'''Phù Hồng''' ({{zh|c=苻洪|p=Fú Hóng}}, 284–350) tên ban đầu là Bồ Hồng ({{zh|c=蒲洪|p=}}), [[Tên chữ (người)|tên tự]] '''Quảng Thế''' ({{zh|c=廣世|s=Pú Hóng}}), là một tộc trưởng [[người Đê]]. Ông là phụ thân của hoàng đế khai quốc của [[Tiền Tần]], [[Phù KiênKiện]]. Năm- 350,hoàng Phùđế Hồngkhai tựquốc xưngcủa nước [[TamTiền Tần]] vương ({{zh|c=三秦王}}) nhận được một lời tiên tri rằng ông sẽ trở thành vua. Trong cùng năm, ông bị thuộc hạ là Ma Thu (麻秋) hạ độc, người này sau đó bị Phù Kiện xử tử. Ông được truy tôn miếu hiệu '''Thái Tổ''' (太祖) thụy hiệu '''(Tiền) Tần Huệ Vũ Đế''' ({{zh|c=(前)秦惠武帝}}).<ref>{{chú thích sách|title=[[Thập lục quốc Xuân Thu]]|volume=quyển 4|chapter=前秦錄|trans-chapter=Tiền Tần lục|author=Thôi Hồng}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=[[Tấn thư]]|volume=quyển 112|chapter=苻洪苻健苻生|trans-chapter=Phù Hồng, Phù Kiện, Phù Sinh|author=Phòng Huyền Linh}}</ref>
 
Bồ Hồng xuất thân là tù trưởng tộc Đê đã hàng nước [[Hậu Triệu]]. Năm 350 nhân lúc Hậu Triệu loạn lạc, Phù Hồng tự xưng là [[Tam Tần]] vương ({{zh|c=三秦王}}) nhận được một lời tiên tri rằng ông sẽ trở thành vua. Trong cùng năm, ông bị thuộc hạ là Ma Thu (麻秋) hạ độc, người này sau đó bị Phù Kiện xử tử. Ông được truy tôn miếu hiệu '''Thái Tổ''' (太祖) thụy hiệu '''(Tiền) Tần Huệ Vũ Đế''' ({{zh|c=(前)秦惠武帝}}).<ref>{{chú thích sách|title=[[Thập lục quốc Xuân Thu]]|volume=quyển 4|chapter=前秦錄|trans-chapter=Tiền Tần lục|author=Thôi Hồng}}</ref><ref>{{chú thích sách|title=[[Tấn thư]]|volume=quyển 112|chapter=苻洪苻健苻生|trans-chapter=Phù Hồng, Phù Kiện, Phù Sinh|author=Phòng Huyền Linh}}</ref>
 
==Tham khảo==
62.039

lần sửa đổi