Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Autumn VN/Project/Danh sách những thành viên mình sẽ theo dõi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
==Note 2 (đang giám sát)==
 
{{MoraRinoMora Rino/KGB
|user = [[Thành viên:Free Bloc|Free Bloc]]
|Số sửa đổi = 90+
|Lý do giám sát = Rối của {{user|Xiangqi555}} và là rối của {{user|StorKnows}} (?)
|Tình trạng = Online
|Lịch sử lùi = 50+ lần
|Lịch sử thảo luận = Trống
|Lịch sử biểu quyết = Trống
}}
 
1.364

lần sửa đổi