Khác biệt giữa các bản “Lê Minh Khái”

Đã lùi lại sửa đổi 64940042 của NGUYỄN VĂN ĐẦY (thảo luận) (sử dụng mobileUndo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64940042 của NGUYỄN VĂN ĐẦY (thảo luận) (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
{{Thông tin viên chức
| tên = Lê Minh Khái
| hình.le minh khai.jpg
| cỡ hình = 640px
| miêu tả =
1.364

lần sửa đổi