Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Đã lùi lại sửa đổi 64939960 của Free Bloc (thảo luận) Chia cắt ko phải thành lập (sử dụng mobileUndo)
n (năm 1976 mới tổng tuyển cử thống nhất mà)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64939960 của Free Bloc (thảo luận) Chia cắt ko phải thành lập (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
{{campaignbox Vietnam War}}
 
'''Chiến dịch Hồ Chí Minh''', tên ban đầu là '''Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn – Gia Định''' là chiến dịch cuối cùng của [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam]] trong [[Chiến dịch Mùa Xuân 1975|Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975]] và [[Chiến tranh Việt Nam]]. Đây cũng là chiến dịch quân sự diễn ra trong thời gian ngắn nhất trong [[Chiến tranh Việt Nam]], diễn ra từ ngày [[26 tháng 4]] đến ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]] tại [[Sài Gòn]] và kéo theo là cuộc tiếp quản chính quyền cũ của [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] và [[Cộng hòa miền Nam Việt Nam|Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam]] tại [[Đồng bằng sông Cửu Long]] trong hai ngày [[1 tháng 5|1]] và [[2 tháng 5]]. Chiến dịch này dẫn đến kết quả chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt thành hai [[khu phi quân sự vĩ tuyến 17|vùng tập kết quân sự]] giữa hai miền Nam – Bắc của [[Việt Nam]] sau gần 2221 năm khi một [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam|nhà nước mới]] ra đời (1976), đưa đến việc thống nhất xã hội, chế độ chính trị, dân cư và toàn vẹn lãnh thổ của [[Việt Nam]] trên đất liền, vùng [[lãnh hải]], [[Không phận|vùng trời]] và một số [[Đảo|hải đảo]]<ref>Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, ''Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3'', Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2007. Trang 271: ''Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975... Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên [[chủ nghĩa xã hội]].''</ref> khác của Việt Nam.
 
==Hoàn cảnh ra đời==
1.364

lần sửa đổi