Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Đã lùi lại sửa đổi 64942854 của Lệ Xuân (thảo luận) Tại sao kết quả lại là 1 cuộc tổng tuyển cử trong khi kết quả gần nhất vs mốc thời gian chiến dịch thành công là sự chấm dứt chia cắt 2 miền. Nó ít dài dong hơn cx như bớt lằng nhằng hơn ok (sử dụng mobileUndo)
n (Đã lùi lại sửa đổi 64942848 của Mora Rino (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64942854 của Lệ Xuân (thảo luận) Tại sao kết quả lại là 1 cuộc tổng tuyển cử trong khi kết quả gần nhất vs mốc thời gian chiến dịch thành công là sự chấm dứt chia cắt 2 miền. Nó ít dài dong hơn cx như bớt lằng nhằng hơn ok (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
{{campaignbox Vietnam War}}
 
'''Chiến dịch Hồ Chí Minh''', tên ban đầu là '''Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn – Gia Định''' là chiến dịch cuối cùng của [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam]] trong [[Chiến dịch Mùa Xuân 1975|Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975]] và [[Chiến tranh Việt Nam]]. Đây cũng là chiến dịch quân sự diễn ra trong thời gian ngắn nhất trong [[Chiến tranh Việt Nam]], diễn ra từ ngày [[26 tháng 4]] đến ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]] tại [[Sài Gòn]] và kéo theo là cuộc tiếp quản chính quyền cũ của [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam]] và [[Cộng hòa miền Nam Việt Nam|Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam]] tại [[Đồng bằng sông Cửu Long]] trong hai ngày [[1 tháng 5|1]] và [[2 tháng 5]]. Chiến dịch này dẫn đến cuộc Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền vào năm 1976kết đểquả chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt thành hai vùng tập kết quân sự giữa hai miền Nam – Bắc của [[Việt Nam]] sau 21 năm, đưa đến việc thống nhất xã hội, chế độ chính trị, dân cư và toàn vẹn lãnh thổ của [[Việt Nam]] trên đất liền, vùng [[lãnh hải]], [[Không phận|vùng trời]] và một số [[Đảo|hải đảo]]<ref>Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư, ''Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3'', Nhà Xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2007. Trang 271: ''Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975... Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên [[chủ nghĩa xã hội]].''</ref> khác của Việt Nam.
 
==Hoàn cảnh ra đời==
1.364

lần sửa đổi