Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Autumn VN/Project/Danh sách những thành viên mình sẽ theo dõi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
}}
*Giải pháp tốt nhất: [[Wikipedia:Lùi sửa|Ném bom hàng loạt]]
 
{{Mora Rino/KGB
|user = {{user|Chiristmas Patterson}}
|Số sửa đổi = 10+
|Lý do giám sát = Thành viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm
|Tình trạng = Online
|Lịch sử lùi = 2 lần
|Lịch sử thảo luận = Trống
|Lịch sử biểu quyết = Trống
}}
*Giải pháp tốt nhất: Hướng dẫn wiki cho người mới
 
==Note 3 (giám sát nghiêm ngặt)==
1.364

lần sửa đổi