Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên không phải là”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
===<span id="TROCHOI"></span>Địa vị bảo quản không phải là trò chơi===
{{shortcut|WP:KPQL#TROCHOI}}
Tự mình ứng cử hoặc [[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên|đề cử]] những thành viên Wikipedia khác để được biểu quyết bảo quản viên không phải là một trò chơi mà là vấn đề thực sự nghiêm túc. Khi bạn là một bảo quản viên, bạn không thể chỉ cấm hay bỏ cấm bất kỳ ai bạn muốn, bạn không được xóa hay phục hồi bất kỳ bài nào bạn thích, bạn không chỉ đi vòng quanh sửa những bài viết đã bị khóa bất cứ lúc nào bạn rảnh, và bạn không thể chỉ đihoặc khóa hay mở khóa bất kỳ thứ gì bạn muốn.
 
===<span id="MUABAN"></span>Địa vị bảo quản không phải để bán===