Mora Rino

Gia nhập ngày 27 tháng 6 năm 2020
Thay cả nội dung bằng “CẤM CÁI ĐẦU BUOI”
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thay cả nội dung bằng “CẤM CÁI ĐẦU BUOI”)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
CẤM CÁI ĐẦU BUOI
 
<center>
<div style="position:relative;overflow:hidden; width:500px; height:800px">
<div style="position:absolute;top:0;left:0">
[[File:Blue Sky Wallpaper rjnewlyrics.jpg]]
</div>
<div style="position:relative;top:0;left:0;height:10em;width:100%;text-align:left;padding:3em;"><span style="font-size: 260%; text-align:left;color:lightgrey;">
<br>
<center>
<font color="white">
''こんにちは !''
</font>
<big></span>
</div>
</div>
 
==Project==
*[[Thành viên:Autumn VN/Sandbox/Muse Dash (trò chơi điện tử)|Muse Dash (trò chơi điện tử) [sandbox]]]
*[[Thành viên:Autumn VN/Sandbox/Zombieland Saga|Zombieland Saga (series truyền hình) [sandbox]]]
*[[Thành viên:Autumn VN/Sandbox/High School Fleet|High School Fleet [sandbox]]]
*[[Thành viên:Autumn VN/Project/Danh sách những thành viên mình sẽ theo dõi]]
1.364

lần sửa đổi