Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Oai”

Từ đó, địa danh Quảng Oai không còn tồn tại.
 
Địa bàn huyện Quảng Oai cũ hiện nay tương ứng với các xã, thị trấn phía bắc huyện Ba Vì, thành phố [[Hà Nội]] (gồm thị trấn [[Tây Đằng]] và 15 xã: [[Châu Sơn, Ba Vì|Châu Sơn]], [[Chu Minh (xã)|Chu Minh]], [[Cổ Đô]], [[Đông Quang, Ba Vì|Đông Quang]], [[Đồng Thái, Ba Vì|Đồng Thái]], [[Minh Châu, Ba Vì|Minh Châu]], [[Phong Vân]], [[Phú Châu, Ba Vì|Phú Châu]], [[Phú Cường, Ba Vì|Phú Cường]], [[Phú Đông, Ba Vì|Phú Đông]], [[Phú Phương]], [[Tản Hồng]], [[Tiên Phong, Ba Vì|Tiên Phong]], [[Vạn Thắng, Ba Vì|Vạn Thắng]], [[Vật Lại]] thuộc huyện Ba Vì, thành phố [[Hà Nội]]) và một phần phường [[Minh Nông]] thuộc thành phố [[Việt Trì]], tỉnh [[Phú Thọ]] (trước đây là xã Tân Đức cũ).
 
==Chú thích==