Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Oai”

Năm Quang Thuận thứ 10 ([[1469]]), vua [[Lê Thánh Tông]] đặt thừa tuyên Sơn Tây, Quảng Oai là một trong 6 phủ của thừa tuyên Sơn Tây lúc bấy giờ. Phủ Quảng Oai gồm 2 huyện: Mỹ Lương và Ma Nghĩa (sau đổi thành Minh Nghĩa).
 
ĐờiNăm [[LêCảnh DụHưng Tông|Vĩnhthứ Thịnh]]3 ([[17051742]]), phủ Quảng Oai có 4 huyện: Tiên Phong, Minh Nghĩa, Bất Bạt, Phúc Lộc (sau đổi thành [[Phúc Thọ]]).<ref>{{Chú thích web|url=https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/HeThongChinhTriTinh/uybannhandancachuyenthanhthi/huyenvinhtuong/Lists/DiaLy/View_Detail.aspx?ItemID=4|tựa đề=Địa lý|ngày=2012-06-18|website=Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc}}</ref>
 
Đến thời [[nhà Nguyễn]], phủ Quảng Oai kiêm lý huyện Tiên Phong, thống hạt các huyện Bất Bạt, Tùng Thiện, Phúc Thọ. Phủ lỵ đặt tại xã [[Tây Đằng]].