Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Oai”

Hiện nay, Quảng Oai chỉ còn là tên của một số công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tây Đằng như đường Quảng Oai (do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt vào năm 2014 cho đoạn [[Quốc lộ 32]] qua thị trấn<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-7003-QD-UBND-nam-2014-dat-ten-dieu-chinh-do-dai-duong-pho-va-cong-trinh-cong-cong-Thanh-pho-Ha-Noi-262076.aspx?tab=2|tựa đề=Quyết định 7003/QĐ-UBND năm 2014 về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội}}</ref>), trường Trung học phổ thông Quảng Oai, chợ Quảng Oai.
 
Địa bàn huyện Quảng Oai cũ hiện nay tương ứng với các xã, thị trấn phía bắc của huyện Ba Vì, thành phố [[Hà Nội]] (gồm thị trấn [[Tây Đằng]] và 15 xã: [[Châu Sơn, Ba Vì|Châu Sơn]], [[Chu Minh (xã)|Chu Minh]], [[Cổ Đô]], [[Đông Quang, Ba Vì|Đông Quang]], [[Đồng Thái, Ba Vì|Đồng Thái]], [[Minh Châu, Ba Vì|Minh Châu]], [[Phong Vân, Ba Vì|Phong Vân]], [[Phú Châu, Ba Vì|Phú Châu]], [[Phú Cường, Ba Vì|Phú Cường]], [[Phú Đông, Ba Vì|Phú Đông]], [[Phú Phương]], [[Tản Hồng]], [[Tiên Phong, Ba Vì|Tiên Phong]], [[Vạn Thắng, Ba Vì|Vạn Thắng]], [[Vật Lại]]) và một phần phường [[Minh Nông]] thuộc thành phố [[Việt Trì]], tỉnh [[Phú Thọ]] (trước đây là xã Tân Đức cũ).
 
==Chú thích==