Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Chí Hiếu Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Trần Chí Hiếu ĐếMàu ''' (''[[chữ Hán]]'':陳至孝帝) có thể là:BEST LÀM MÀU
 
==Danh sách==
*Trần Chí Hiếu Đế [[Trần Thừa]]: gọi tắt theo thụy hiệu dài được truy tôn là Khai Vận Lập Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế