Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tô Quang Đẩu”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Năm 1946 khi Pháp đánh Hải Phòng, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến chiến khu 3 vừa mới thành lập.
 
Năm 1948, ông làm Khu ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 10, Bí thư Đảng toàn chính quyền liên khu. Bí thư Liên khu là ông [[Bùi Quang Tạo]]. Phạm vi Liên khu bao gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.<ref>http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-123-SL-cu-Bui-Quang-Tao-Dinh-Cong-Phu-To-Quang-Dau-Le-Van-Giao-Vu-Hien-uy-vien-uy-ban-khang-chien-kiem-hanh-chinh-lien-khu-10-vb36292t18.aspx</ref>,<ref>{{Chú thích web |url=http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sovanhoatt/pages/tinchitiet.aspx?itm=838ff4d9-a297-466c-aa09-ab588e8337f7 |ngày truy cập=2012-10-20 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2011-10-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111011151113/http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sovanhoatt/pages/tinchitiet.aspx?itm=838ff4d9-a297-466c-aa09-ab588e8337f7 }}</ref>.
 
Năm 1949 ông được cử làm Ủy viên Ban Thanh tra Chính phủ <ref>http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=169</ref>
289.698

lần sửa đổi