Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cây khế (truyện)”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.0463152 using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.0463152 using AWB)
==Huyền sử==
{{quote box
|quote = Người em thấy vậy ra ngồi dưới gốc cây vừa khóc vừa nói với chim phượng rằng : Cơ nghiệp tôi chỉ có mỗi cây khế đó thôi. Bây giờ các ngài lại xơi hết cả thì tôi biết mong vào đâu cho có mà ăn.<br>Phượng hoàng nghe nói bảo rằng : Ta vốn hay đậu nơi cây ngô đồng và tắm mát chốn hồ sen. Ta mà đến đây chẳng qua chỉ để nghỉ chân chốc lát thôi. Ta có ăn mất trái khế nào thì ta sẽ đền ơn trả lại không sợ thiệt.<br>Nói rồi phượng hoàng nhả trong mồm ra rơi xuống một cây khế khác, bao nhiêu hoa tinh là bạc, bao nhiêu quả tinh là vàng cả.
|source = <center>— Trích văn bản ''Phượng hoàng đậu cây khế''</center>
|width = 30%
{{tham khảo|4}}
===Quốc ngữ===
* GS. [[Đỗ Bình Trị]], ''Phân tích tác phẩm văn học dân gian : Hướng dẫn tìm hiểu truyện Cây Khế'', [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|NXB Giáo Dục]], [[Hà Nội]], 1995.
* Phạm Quang Tài, ''Đặc điểm thi pháp cổ tích qua hình tượng nhân vật chính : Trường hợp Tấm Cám, Cây Khế và Thạch Sanh'' (tiểu luận cuối kì), K61 [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội|ĐH KHXHNV Hà Nội]].
===Ngoại ngữ===
* [http://www.bibliotekar.ru/mif/44.htm Жар-птица] // [[Мифологический словарь]]. Гл. ред. [[Мелетинский, Елеазар Моисеевич|Е. М. Мелетинский]]. — М.: [[Советская энциклопедия]], 1990. — 672 с.
* ''Лозовская Н. В.'' Многоязыковой проект: Варианты сказочного сюжетного типа АТ 550 Search for a Golden Bird / СУС 550 Царевич и серый волк
 
[[Thể loại:Truyền thuyết Việt Nam]]
[[Thể loại:Đồng thoại]]