Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điệu phi (Thanh Thế Tổ)”

n
n (Maika Dang đã đổi Điệu phi (Thuận Trị Đế) thành Điệu phi (Thanh Thế Tổ): Đồng thuận với trang Trần phi - phi tần khác của Thanh Thế Tổ)
 
== Thân thế ==
Sử sách không ghi năm sinh của Điệu phi, chỉ biết bà họ [[Bột Nhi Chỉ Cân|Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị]], xuất thân từ gia tộc [[Khoa Nhĩ Thấm]] của [[Mông Cổ]]. Tổ phụ của bà là [[Trại Tang]] (宰桑), thânsinh phụ củara Trác Lễ Khác Đồ Thân vương [[Ngô Khắc Thiện]] (吴克善), Cố Sơn Bối tử [[Sát Hãn]] (察罕), Hòa Thạc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương [[Mãn Châu Tập Lễ]] (滿珠習禮), [[Mẫn Huệ Cung Hòa Nguyên phi]] và [[Hiếu Trang Văn hoàng hậu|Hiếu Trang Hoàng thái hậu]]. Mãn Châu Tập Lễ, anh trai của Hiếu Trang Thái hậu, chính là thân phụ của Điệu phi.
 
Theo vai vế gia tộc, bà là cháu gọi Hoàng thái hậu là cô mẫu, là biểu muội của Thuận Trị Đế, đường muội của [[Bát Nhĩ Tế Cát Đặc phế hậu|Phế hậu Tĩnh phi]] và đường cô của [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu]].