Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Thái”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nguyenhoang7788999 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của NhacNy2412)
Thẻ: Lùi tất cả
| tôn hiệu =
| miếu hiệu = [[Anh Tông]] (英宗)
| tên đầy đủ = Nguyễn Phúc Thái ( 阮福溙)
| tên tự =
| tên hiệu =
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| tước hiệu =
| tước vị đầy đủ = [[tước vị| ]]
* Hoằng Quốc Công
*Nghĩa vương
*Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Thiệu Hưu Toản Nghiệp Hoằng Nghĩa Vương
*Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoang Hồng BÁcBác Hậu Từ Tường Hiếu Nghĩa Vương
| thông tin tước vị đầy đủ = ẩn
| thụy hiệu = Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ôn Huệ Từ Tường Hiếu '''Nghĩa Hoàng Đếđế''' <br>Ngắn: Hiếu Nghĩa hoàng đế(紹休纂業寬洪博厚溫惠慈祥孝'''義皇帝''')
| niên hiệu =
| thời gian của niên hiệu =
 
Sau đó Nặc Thu bị bệnh mất, Nặc Non cũng mất, các tướng tâu lên rằng dòng đích của vua Cao Miên không còn ai, do đó triều đình phong cho con Nặc Non là Nặc Yêm làm vua và lệnh cho đóng ở thành Gò Vách. (Sử Cao Miên ghi niên hiệu Thiên Vận (1622) là năm Thìn, Nặc Yêm con của Nặc Non là Tham - đích - sá - chiêu - trùy lên làm vua, so ra thời đại và tên gọi khá phù hợp nhưng tháng năm thì sai khác, điều đó còn cần khảo cứu thêm).
 
== Qua đời ==
Mùa xuân năm 1691, chúa Nghĩa ốm nặng, ông triệu thế tử là Tộ Trường hầu [[Nguyễn Phúc Chu]] đến và căn dặn: ''"Ta vâng theo mối trước, vẫn mong sao nối theo được chí, làm theo được việc. Con nay kế nghiệp, nên noi công đức của tổ tông, cầu hiền đãi sĩ, yêu dân thương quân, đừng tin lời nói gièm pha, đừng bỏ những người ngay thẳng, để xây dựng nghiệp lớn, đó là điều đại hiếu"''. Cùng ngày, chúa Nghĩa qua đời, thọ 42 tuổi.<ref>Đại Nam thực lục, tập 1, trang 91</ref> Lăng mộ táng tại [[núi Kim Ngọc]] (Định Môn, Hương Trà, Thừa Thiên). Tên lăng là Trường Mậu (長茂陵), đặt [[thụy]] là '''Đại Nguyên Soái Thống Quốc Chính Thiệu Hư Toản Nghiệp Hoằng Nghĩa Vương''' (大元帥總國政紹休纂業弘義王), den861 năm [[Cảnh Hưng]] thứ năm đời [[Nguyễn Phúc Khoát|chúa Vũ]] dân thụy là '''Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ôn Huệ Từ Tường Hiếu Nghĩa Vương''' (紹休纂業寬洪博厚溫惠慈祥孝義王). Thế tử Phúc Chu lên kế nghiệp, tức Chúa Minh.
 
Sau này, [[Nhà Nguyễn]] truy tôn ông miếu hiệu là [[Anh Tông]] (英宗), thụy là '''Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ôn Huệ Từ Tường Hiếu Nghĩa hoàng đế''' (紹休纂業寬洪博厚溫惠慈祥孝義皇帝).
 
== Gia đình ==