Khác biệt giữa các bản “Việt Nam sử lược”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Nhận xét==
Cuốn sách được viết vào thời kỳ Pháp đang đô hộ Việt Nam, Trần Trọng Kim cũng có nhiều năm học trong các trường Pháp, sau lại ra làm quan cho chính quyền thực dân Pháp nên một số quan điểm, nhận định có tính bênh vực cho [[Đế quốc thực dân Pháp|thực dân Pháp]]. Khi viết về giai đoạn Pháp đô hộ (Trần Trọng Kim nói tránh đi là "bảo hộ"), cuốn sách không nói đến sự bóc lột, áp bức của thực dân Pháp. Một số người Việt cộng tác với Pháp, giúp Pháp đánh dẹp các khởi nghĩa yêu nước chống Pháp như [[Nguyễn Thân]], [[Hoàng Cao Khải]] (mà người đương thời đều coi là [[Việt gian]]) thì sách lại viết tránh đi là ''"tuân mệnh triều đình"'' đi ''"tiễu loạn"'' (dù ai cũng rõ triều đình [[nhà Nguyễn]] khi đó chỉ còn là bù nhìn cho Pháp mà thôi). Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp và các sĩ phu yêu nước, như [[Trận Kinh thành Huế 1885]] của [[Tôn Thất Thuyết]] thì Trần Trọng Kim lại phê phán đó là ''"làm loạn"''. NhàSau thời Pháp thuộc, nhà sử học [[Trần Huy Liệu]], lúc ấy là Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa Lý, Văn Học kiêm Chủ nhiệm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, đã viết một bài tựa đề ''“Bóc trần quan điểm thực dân, phong kiến Trọng Kim”'' đăng trong Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4, năm 1955, trong đó ông đã phê phán cuốn ''Việt Nam sử lược'' là ''"nặng quan điểm thực dân"''<ref>{{Chú thích web | url = https://www.vanhoanghean.com.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe6/nguoi-xu-nghe43/ban-them-ve-tran-trong-kim | tiêu đề = Bàn thêm về Trần Trọng Kim | tác giả = Vũ Ngọc Khánh | ngày = 2009-11-26 | ngày truy cập = 22 tháng 10 năm 2017 | nơi xuất bản = Văn hóa Nghệ An | ngôn ngữ = tiếng Việt | url lưu trữ = https://web.archive.org/web/20171003125210/https://www.vanhoanghean.com.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe6/nguoi-xu-nghe43/ban-them-ve-tran-trong-kim | ngày lưu trữ = 2017-10-03 | dead-url = no" == DeadURL or "không }}</ref>
 
== Bố cục ==
Người dùng vô danh