Khác biệt giữa các bản “Dịch hạch”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[[https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache]]]
=Nguyên nhân==
Việc truyền Y. pestis tới cá thể không bị nhiễm bệnh có thể thực hiện được bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây:
*Giọt tiếp xúc - ho hay nhầy mũi vào người khác