Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Sơn (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | thị trấn
| tên = Tân Sơn
| hình =Thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.jpg
| hình =
| ghi chú hình =Trung tâm Thị trấn Tân Sơn
| vĩ độ = 11.772109
| kinh độ = 108.786643
Người dùng vô danh