Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Bài viết tốt về Hy Lạp”

n
(Trang mới: “{{Thể loại theo chất lượng|bài viết chính=Hy Lạp|tiêu bản=Bản mẫu Hy Lạp}} Tốt…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
 
{{Thể loại theo chất lượng|bài viết chính=Hy Lạp|tiêu bản=Bản mẫu Hy Lạp}}
 
[[Thể loại:Bài viết về Hy Lạp theo chất lượng|Tốt]]
[[Thể loại:Bài chất lượng tốt|H]]