Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Yenvandai.jpg”

(== Miêu tả == {{Non-free use rationale poster|Media=Phim|Article=Maudie|Use=Infobox|Source=https://www.filmaffinity.com/en/film901959.html}} == Giấy phép == {{Áp phích phim}})
 
== Miêu tả ==
{{Non-free use rationale poster|Media=Phim|Article=MaudieYến Vân Đài|Use=Infobox|Source=https://www.filmaffinityfacebook.com/en/film901959photo?fbid=3661937423897398&set=a.html3661940793897061}}
== Giấy phép ==
{{Áp phích phim}}