Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ragnarök”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
==Tham khảo==
{{tham khảo|4}}
* {{Britannica|489598|Ragnarök (Scandinavian mythology)}}
 
{{NorseMythology}}
{{Ngày tận thế}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Thần thoại Bắc Âu]]
[[Thể loại:Thuyết mạt thế]]