Khác biệt giữa các bản “Bánh mì (định hướng)”

Trang mới: “Trong tiếng Việt, '''bánh mì''' được hiểu là nhóm tất cả các loại bánh được làm bằng bột (chủ yếu là bột mì) th…”
(Trang mới: “Trong tiếng Việt, '''bánh mì''' được hiểu là nhóm tất cả các loại bánh được làm bằng bột (chủ yếu là bột mì) th…”)
 
(Không có sự khác biệt)