Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhị Kiều (soạn giả)”

Thêm tuồng Làm dâu trăm họ
(Thêm tuồng "Kỷ niệm đêm giáng sinh")
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Thêm tuồng Làm dâu trăm họ)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
# ''Kiếp phù dung''
# ''Kỷ niệm đêm giáng sinh''
# ''Làm dâu trăm họ'' (với Thế Châu)
# ''Lỡ chuyến đò thương''
# ''Lỗi tình cố nhân'' (với Anh Tuyến)