Khác biệt giữa các bản “Bắc Kạn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| đại biểu quốc hội =
| chủ tịch UBND = [[Nguyễn Long Hải (chính khách)|Nguyễn Long Hải]]
| hội đồng nhân dân = 50 đại biểu
| chủ tịch HĐND = [[Phương Thị Thanh (chính trị gia)|Phương Thị Thanh]]
| chủ tịch UBMTTQ = Ma Từ Đông Điền