Khác biệt giữa các bản “Cà Mau”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*[[Lê Thanh Vân]]
| chủ tịch UBND = GS.TS. [[Lê Quân]]
| hội đồng nhân dân = 51 đại biểu
| chủ tịch UBMTTQ = [[Trần Văn Hiện]]
| chánh án TAND = [[Hà Thanh Hùng]]