Khác biệt giữa các bản “Dạ dày”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Phân loại ==
Ở động vật, có các loại dạ dày như sau:
* Dạ dày đơn (như dạ dày của [[người]]; động vật ăn thịt như [[chó]], [[mèo]], [[hổ]]...; động vật ăn cỏ như [[ngựa]]...);
* Dạ dày kép (dạ dày của động vật ăn cỏ như [[trâu]], [[]], [[]], [[cừu]]..). Ở các loài [[chim]][[gia cầm]], dạ dày gồm có dạ dày cơ và dạ dày tuyến.
* Dạ dày trung gian giữa dạ dày đơn và dạ dày kép như dạ dày của [[lợn]]. Ở dạ dày lợn, phía trái của thượng vị có phần manh nang lồi ra. làm cho dạ dày có 5 vùng: Vùng thực quản (nhỏ), Vùng manh nang, Vùng thượng vị, Vùng thân vị, Vùng hạ vị.  Vùng thực quản không có tuyến, vùng manh nang và thượng vị có tuyến tiết ra dịch nhầy, không có [[pepsin]]HCI[[Axit clohydric|HCl]]. Vùng thân vị và hạ vị giống như dạ dày đơn (ở loài ăn thịt).
 
==Vị trí==