Khác biệt giữa các bản “Sony Music”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Columbia Recording Corporation<br>(1938–1947)
* Columbia Records Inc.<br>(1947–1965)
* [[ColumbiaCBS Records International|CBS Records]]<br>(1965–1991)
* Sony Music Entertainment Inc.<br>(first incarnation; 1991–2004)
* [[Sony BMG|Sony BMG Music Entertainment]]<br>(2004–2008)