Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Văn Hinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
===Quân đội Pháp===
 
Năm 1936 ông nhập ngũ vào [[Quân đội Pháp|Không quân Pháp]], theo học khóa 2 tại trường Võ bị Không quân Salon de Provence, [[Pháp]].<ref>Khóa này có 2 khóa sinh [[người Việt]] theo học, người còn lại là Nguyễn Văn Hai, về sau tử nạn phi cơ khi mang cấp bậc Trung úy.</ref> Năm 1937 ông tốt nghiệp với cấp bậc [[Chuẩn úy]]. Ra trường, ông là phi công lái oanh tạc cơ [[Blackburn Botha|B.26]].
 
 
===Quân đội Quốc gia===
[[Tập tin:Nguyen Van Hinh.jpg|phải|nhỏ|200px|Nguyễn Văn Hinh năm 1954.]]
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh04.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Trung tá Nguyễn Văn Hinh trong cuộc duyệt binh năm 1951]]
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh01.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Chánh Võ phòng Nguyễn Văn Hinh bắt tay với binh sĩ trong cuộc duyệt binh năm [[1951]]]]
Ngày 31 tháng 8 năm 1948, hồi hương phục vụ trong Quân đội Liên hiệp Pháp, ông được thăng cấp [[Trung úy]] và được cử làm Sĩ quan Tùy viên cho Thủ tướng [[Nguyễn Văn Xuân (trung tướng)|Nguyễn Văn Xuân]]. Giữa năm 1949, ông được thăng cấp [[Đại úy]] chính thức gia nhập Quân đội Quốc gia và được cử làm Chỉ huy trưởng Phi đoàn Vận tải GT/62.<ref>Thời điểm này, ông là một trong hai sĩ quan Không quân đầu tiên gia nhập vào Quân đội Quốc gia ''(người còn lại là Thiếu úy Nguyễn Đình Thái)''. Tuy nhiên, khi được thăng các cấp Thiếu tá và Trung tá, quân bạ của ông vẫn thuộc về quản lý của Quân đội Liên hiệp Pháp.</ref>
 
 
Đầu năm 1952 ông được Quốc trưởng Bảo Đại thăng cấp [[Đại tá]]. Tháng 3 cùng năm ông được thăng cấp [[Thiếu tướng]] và được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của [[Quân đội Quốc gia Việt Nam]]. Năm 1953 ông được thăng cấp [[Trung tướng]] tại nhiệm.
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh04.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Trung tá Nguyễn Văn Hinh trong cuộc duyệt binh năm 1951]]
[[Hình: 1951-NguyenVanHinh01.jpg|phải|nhỏ|200px|<center>Chánh Võ phòng Nguyễn Văn Hinh bắt tay với binh sĩ trong cuộc duyệt binh năm [[1951]]]]
 
===Chống Thủ tướng Ngô Đình Diệm===
20.964

lần sửa đổi