Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Thành (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| ngày chết =
| nơi chết =
| chức vụ = [[Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Công an]]<br>Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương]]
| bắt đầu = [[7 tháng 12]] năm [[2015]]
| kết thúc = ''01/06/2021''<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|12|7}}
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt =
| phó chức vụ = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức = [[Lê Văn Tuyến]] (''thường trực'', 3/2021- )
| chức vụ 1 = [[Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Công an]]
| bắt đầu 1 = [[7 tháng 12]] năm [[2015]]
| kết thúc 1 = [[31 tháng 5]] năm [[2021]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2015|12|7|2021|5|31}}
| tiền nhiệm 1 =
| kế nhiệm 1 =
| địa hạt 1 =
| trưởng chức vụ 1 = [[Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Bộ trưởng]]
| trưởng viên chức 1 = [[Trần Đại Quang]]<br>[[Tô Lâm]]
| chức vụ 2 = Phó Chánh [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Văn phòng Trung ương Đảng]]
| bắt đầu 2 = [[1 tháng 12]] năm [[2014]]
| cấp bậc = [[File:Cấp hiệu Thượng tướng Công an.png|15px]] [[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]
}}
'''Nguyễn Văn Thành''' (sinh năm [[1957]]) là một chính khách, tướng lĩnh [[Công an nhân dân Việt Nam]], hàm [[Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thượng tướng]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|Trung ương Đảng khóa XII]], Ủy viên thường vụ [[Đảng ủy Công an Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Công an Trung ương]], Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương]], nguyên Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|Trung ương Đảng khóa XII]], [[Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam]].<ref name=vp>{{Chú thích web|tiêu đề=Đảng bộ Công an Trung ương: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý III năm 2016|url=http://m.cadn.com.vn/news/dang-bo-cong-an-trung-uong-giao-ban-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-thi-hanh-ky-luat-cua-dang-quy-iii-nam-2016-156329-105|website=cand.com.vn|ngày truy cập=ngày 10 tháng 7 năm 2017|ngôn ngữ=vi|ngày tháng=ngày 19 tháng 10 năm 2016}}{{Liên kết hỏng|date=2021-03-21 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
==Thân thế và sự nghiệp chính trị==