Khác biệt giữa các bản “Hội An”

n
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
** {{TĐBKVN|34980|Đô thị cổ Hội An}}
* [http://www.hoianworldheritage.org.vn/ Di sản văn hóa thế giới Hội An] - Trang của Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hội An
* [https://dulichkhampha24.com/kinh-nghiem-du-lich-hoi-an-tu-tuc.html Kinh nghiệm du lịch Hội An] - Trang �chia sẻ Kinh nghiệm du lịch Hội An
* [https://dulichkhampha24.com/tour-ngu-hanh-son-hoi-an/ �Tour Hội An] - Dịch vụ du lịch Hội An
* {{osmrelation-inline|7062047}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
10

lần sửa đổi