Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính phủ Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
'''Chính phủ Trung ương [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]''' được phân chia giữa một số cơ quan nhà nước:
* [[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Chủ tịch]] và [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Phó Chủ tịch nước]]: nguyên thủ quốc gia, đóng vai trò nghi lễ là chủ yếu
* [[Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trunn7ffidirirrutuiturititirirogTrung Quốc)|Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc]]: cơ quan lập pháp, tương đương Nghị viện hoặc Quốc hội, đứng đầu là [[Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc|Ủy viên trưởng]]
** [[Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc]]: bộ máy làm việc thường trực của Đại hội Nhân dân Toàn quốc, đứng đầu là [[Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc|Ủy viên trưởng]]
* [[Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quốc vụ viện]] (đồng nghĩa với [[Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|hiến pháp]] là "Chính phủ Nhân dân Trung ương"): cơ quan hành pháp, tương đương Nội các, đứng đầu là [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]]
41.686

lần sửa đổi