Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhị Kiều (soạn giả)”

Thêm tuồng Lâm Sanh Xuân Nương (tuồng này có 3 bản: 1 bản của soạn giả Yên Sơn, 1 bản của soạn giả Huỳnh Anh, 1 bản của soạn giả Nhị Kiều)
(Thêm tuồng Làm dâu trăm họ)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Thêm tuồng Lâm Sanh Xuân Nương (tuồng này có 3 bản: 1 bản của soạn giả Yên Sơn, 1 bản của soạn giả Huỳnh Anh, 1 bản của soạn giả Nhị Kiều))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
# ''Kỷ niệm đêm giáng sinh''
# ''Làm dâu trăm họ'' (với Thế Châu)
# ''Lâm Sanh Xuân Nương''
# ''Lỡ chuyến đò thương''
# ''Lỗi tình cố nhân'' (với Anh Tuyến)